I want to live to be a hundred plus one day, so I never have to live without you

Rajah Linuhung Elmu

(Tiasa ku lagu rajah Kidung, Kinanti Payo)

Pun sapun ka Maha Agung,
nu ngamurba bumi langit,
sungapan rawayan gelar,
tis tumitis ayun batin,
tang lumentang pawayangan,
jaladri asih awaking.

Kun fayakun nu ti luhur,
nu numpi di sanubari,
nu tapa dina mamaras,
ngusik-ngusik nu keur numpi,
ngobah-ngobah pangawasa,
jajaten kasakten diri.

Ti Kidul elmuning luhung,
ti Kaler elmuning hade,
ti Kulon elmuning katon,
ti Wetan elmuning iman.
ti luhur papayung agung,
ti handap dadampar takwa.

Sup nyurup rupaning elmu,
rep rerep sirna di diri,
jadi pakarang gumelar,
muga panjang mangpaatna,
pikeun bakti ka pertiwi.
muga rahayu walagri.

Amin Ya Robal Alamin,
Mugi Gusti Nangtayungan.

Advertisements

May 10, 2007 - Posted by | Hahaleuangan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: