I want to live to be a hundred plus one day, so I never have to live without you

Kahirupan, Cek Urang Kulon… (Quotes about Life)

 

 

“Poets utter great and wise things which they do not themselves understand”
~ Plato

 

“Men occasionally stumble over the truth, but most of them pick themselves up and hurry off as if nothing happened. ”
~ Winston Churchill

 

“Behavior is what a man does, not what he thinks, feels, or believes.”
~ Emily Dickinson

 

“A great man is always willing to be little.”
~ Ralph Waldo Emerson

 

“Poets are masters of us ordinary men, in knowledge of the mind, because they drink at streams which we have not yet made accessible to science.”
~ Sigmund Freud

 

“The true philosopher and the true poet are one, and a beauty, which is truth, and a truth, which is beauty, is the aim of both.”
~ Ralph Waldo Emerson

 

“No man was ever yet a great poet, without being at the same time a profound philosopher. For poetry is the blossom and the fragrancy of all human knowledge, human thoughts, human passions, emotions, language.”
~ Samuel Taylor Coleridge

 

“The true philosopher and the true poet are one, and a beauty, which is truth, and a truth, which is beauty, is the aim of both.”
~ Ralph Waldo Emerson

Advertisements

May 10, 2007 Posted by | whatever lah | Leave a comment

Rajah Linuhung Elmu

(Tiasa ku lagu rajah Kidung, Kinanti Payo)

Pun sapun ka Maha Agung,
nu ngamurba bumi langit,
sungapan rawayan gelar,
tis tumitis ayun batin,
tang lumentang pawayangan,
jaladri asih awaking.

Kun fayakun nu ti luhur,
nu numpi di sanubari,
nu tapa dina mamaras,
ngusik-ngusik nu keur numpi,
ngobah-ngobah pangawasa,
jajaten kasakten diri.

Ti Kidul elmuning luhung,
ti Kaler elmuning hade,
ti Kulon elmuning katon,
ti Wetan elmuning iman.
ti luhur papayung agung,
ti handap dadampar takwa.

Sup nyurup rupaning elmu,
rep rerep sirna di diri,
jadi pakarang gumelar,
muga panjang mangpaatna,
pikeun bakti ka pertiwi.
muga rahayu walagri.

Amin Ya Robal Alamin,
Mugi Gusti Nangtayungan.

May 10, 2007 Posted by | Hahaleuangan | Leave a comment

A True Story of A Real Man

A man that made an impression on strangers and friends.
Quiet but firm and even more stern.
Strength and courage I have learned from you, but being without you is hard to do.
A man with pride in every step he made.
A man with vigor in every phrase.

The tears I’ve shed cannot surpass the smiles and the laughs we had with you.
To feel your pain I could not do, to feel your joy I cannot explain, but being without is hard to do.
A man with pride in every step he made.
A man with vigor in every phrase.

A man that defined the word grand as only a real man can.
To know you’re in a better place soothes my pain.
Knowing you’re watching over me makes me sane.
A man with pride in every step he made.
A man with vigor in every phrase.

A true story of a real man, who in the end held his family together as only a real man can.
My grandfather, a man with poise.

You were a husband, father, uncle, cousin, grandfather, friend, and the epitome of a real man.

 

-Kiriman ti Nichole L. Johnson, kapihatur ka jajaka ngarengkol..-

lagi-ronda-ed.jpg

 

May 9, 2007 Posted by | Puisi | Leave a comment

Jampe Harupat

Lain ieu mah euy… bisi wae urang jaganinggeto kudu mepende budak, ieu salah saiji lalaguan anu cocok…

Jampe-jampe harupat
Geura gede geura lumpat
Sing jauh tina maksiat anaking
Ngarah salamet akherat

Jampe-jampe harupat
Geura gede geura lumpat
Susah senang omat sholat anaking
Beunghar kade poho zakat

Jampe-jampe harupat
Pek dudunya satakerna
Lir ibarat hidep di dunya
Rek hirup saumur dunya

Jampe-jampe harupat
Prak ibadah satakerna
Lir ibarat hidep di dunya
Rek cacap engke sareupna

Dodoja datang tong kalut
Sanghareupan make imut
Ulah rek aral subaha anaking
Sing percaya ka nu kawasa

Maha welas maha asih
Moal aya pilih kasih
Sagala nu karandapan kuhidep
Tangtuna bongan sorangan

Ti bapa ieu pepeling
Ngarah hidep hirup salawasna eling
Heunteu berang heunteu peuting
Hidep kudu soleh satungtung nyaring

May 8, 2007 Posted by | Hahaleuangan | Leave a comment

Time

They say time is precious,
That time is of the essence,
But what is this illusion?
What is time ?

It goes by, they say,
But I don’t see anything.
They even say, How time flies,
Does it have wings?

Never have I seen it,
Never have I understood it’s physical being.
But I do know some things,
I know the time that I’m away from you.

Time is precious.
It is of the essence.
But no time is worth my time,
Unless that time is spent with you.

How time weighs heavily on my heart.
Oh, how time does eat away at me.
Time is not physical, but rather spiritual,
For no time is more spiritual then when you’re with me.
lagi-ronda-ed.jpg

May 2, 2007 Posted by | Puisi | 3 Comments

Lodaya.. si Maung

Lodaya atawa maung lodaya (Panthera tigris) nyaéta mamalia kulawarga Felidae, salah sahiji maung nu asup kana marga Panthera. Sakumaha ilaharna bangsa maung, lodaya téh karnivora. Ieu sato lolobana hirup di leuweung jeung tatar jukut (nu luyu pikeun kamuflasena).
250px-panthera_tigris_sumatran_subspecies.jpg
Ti antara sadaya ucing badag, ukur lodaya jeung jaguar nu bisaan ngojay, sakumaha urang biasa manggihan lodaya keur ngojay di situ atawa wahangan. Lodaya ilaharna moro sorangan, ngamangsa utamana hérbivora sedeng kayaning uncal, mencek, jeung bagong. Sigana ukur manusa nu mangrupa prédator lodaya, nyaéta dina raraga moro jeung pikeun ngarah siritna, nu ceuk sakaol, padahal teu bener, mangrupakeun afrodisiak. Alatan ruksak habitatna jeung diboro, populasi lodaya beuki nyirorot sahingga asup kana daptar spésiés nu kaancam punah.

Ciri pisik lodaya gumantung kana subspésiésna. Sacara umum, nu jalu beuratna 150 – 310 kg (330 lb – 680 lb), sedengkeun nu bikang 100 – 160 kg (220 lb – 350 lb). Panjangna, nu jalu 2.6 – 3.3 méter (8’6″ – 10’9″), sedengkeun nu bikang 2.3 – 2.75 méter (7’6″ – 9′). Ti antara subspésiés lodaya nu aya, Lodaya Corbetts téh nu pangleutikna, sedengkeun nu pangbadagna mah Amur.

Warna dasar bulu lodaya nyaéta antara konéng nepi ka semu beureum, kalawan bodas lebah dada, beuheung, jeung sela suku. Varian résésif nu ilahar nyaéta bodas, nu bisa borojol ti campuran nu cocog; bodas ieu lain albino. Lodaya hideung melanistik ogé kungsi kabéjakeun, tapi conto hirupna teu kungsi karékam. Aya ogé lodaya emas (Ing. golden tabby tigers, golden tigers, atawa tabby tigers) nu buluna warna emas nu leuwih caang batan warna lodaya biasa, sedengkeun welangna coklat. Variasi warna ieu jarang pisan, nu ukur aya di panginguan.275px-whitetiger_miami.jpg

Polét lodaya warnana rupa-rupa, ti hawuk nepi ka hideung meles. Bentuk jeung kandelna béda gumantung subspésiésna, ilaharna leuwih ti saratus polét (Lodaya Jawa mibanda polét nu leuwih loba). Pola welang lodaya unik béda di unggal sato, sahingga bisa dipaké pikeun ngabédakeun hiji hijina, sakumaha sidik ramo dipaké pikeun ngabédakeun hiji jalma. Tapi, cara ieu teu dipiresep alatan héséna ngarékam pola welang lodaya liar. Welang ieu kamungkinan penting pikeun kamuflase, sahingga lodaya bisa nyumputkeun manéh ti mangsana.

Lodaya kabagi kana dalapan subspésiés, tilu di antarana geus dianggap lastari, sarta hiji ampir punah. Lodaya (kungsi) hirup di Rusia, Sibéria, Iran, Afganistan, India, Cina, jeung Asia tenggara, kaasup kapuloan Sunda. Di antara nu aya kénéh, nyaéta:

1. Lodaya Bengali (Panthera tigris tigris) kapanggih di sapanjang leuweung jeung tatar jukut Bangladés, Butan, Cina, India, jeung Népal, nu diaku salaku sato nasional ku Bangladés jeung India. Populasi liarna kira 3000 nepi ka 4600, lolobana aya di India jeung Bangladés. Ieu lodaya kiwari keur kadéséh pisan boh alatan ngurangan habitatna jeung diboro; sababaraha resép kadokteran Cina (hususna pikeun nambaan peluh) merlukeun bagian awak lodaya. Project Tiger, hiji proyék konservasi nu medal taun 1972, saeutikna geus bisa ngabantu pikeun ngajaga subspésiés ieu.

2. Lodaya Indocina (Panthera tigris corbetti), ogé disebut lodaya Corbetts, hirup di Kamboja, Cina, Laos, Malaysia, Myanmar, Muangtai, jeung Viétnam. Populasina antara 1200–1800, tapi sigana mah kurang ti sakitu. Populasi panglobana aya di Malaysia, nu ngontrol pamoroanana kalawan ketat, tapi tetep baé populasina kaancam ku fragmentasi habitat jeung inbreeding. Di Viétnam, ampir sapertilu lodaya ditelasan pikeun masok farmasi Cina, sarta pikeun masarakat miskin dianggap salaku sumber upajiwa.

3. Lodaya Sumatra (Panthera tigris sumatrae) ukur aya di pulo Sumatra, Indonésia. Populasi liarna kira ukur 400 – 500, nu utamana aya di lima taman nasional. Uji genetik geus hasil ngagali ayana marka genetik unik, nu nandakeun prosés tumuwuhna spésiés anyar (mun teu kaburu punah). Hasil ieu nunjukkeun pentingna ngaheulakeun konservasi Lodaya Sumatra batan subspésiés séjén. Diranjahna habitat jadi sabab utama ancaman kana kahirupan Lodaya Sumatra (ngabalak leuweung, kaasup di taman nasional), najan kabéjakeun aya 66 nu ditémbak/diboro antara taun 1998 jeung 2000—ampir 20% tina populasi total.

4. Lodaya Sibéria (Panthera tigris altaica), ogé katelah lodaya Amur, Mansuria atawa lodaya Cina Kalér, ampir sagemblengna aya di Rusia wétan nu kiwari dijaga. Kiwari aya kurang ti 400 nu liar, nu sigana populasi-populasina geus teu bisa dipaké sacara genetik, alatan geus lobana inbreeding.

5. Lodaya Cina Kidul (Panthera tigris amoyensis), ogé katelah lodaya Amoy atawa Siamén, subspésiés nu paling kaancam punah, malah nu liar mah ti saprak kapanggih terus ditémbak nepi ka paéhna taun 1994, teu kungsi kawénéhan deui di habitat alamina nepi ka kiwari. Taun 1959, Mao Setung ngumumkeun yén lodaya dianggap hama, sahingga jumlahna nyirorot pisan, ti 4000-an leuwih jadi 200-an taun 1976. Taun 1977 pamaréntah Cina malikkeun undang-undang ieu, sarta nyaram diborona lodaya liar, tapi kawijakan ieu geus telat teuing pikeun nyalametkeun subspésiés ieu. Kiwari, di Cina aya 59 lodaya Cina inguan, nu borojol ukur ti genep indung. Balukarna, karageman genetik nu dipikabutuh pikeun mertahankeun subspésiésna geus teu aya, sahingga kapunahanana geus aya na lawang panto.

ti : Jim Corbett. 1946. Man-eaters of Kumaon. Oxford University Press.

May 2, 2007 Posted by | Think.. | 3 Comments

Mobile Phones Codes

1. Imagine ur cell battery is very low, u r expecting an important call and u don’t have a charger.

Nokia instrument comes with a reserve battery. To activate, key is “*3370#”

Ur cell will restart with this reserve and ur instrument will show a 50% incerase in battery.

This reserve will get charged when u charge ur cell next time.

*3370# Activate Enhanced Full Rate Codec(EFR)
-Your phone uses the best sound quality but talk time is reduced by approx 5%

#3370# Deactivate Enhanced Full Rate Codec( EFR)

*#4720# Activate Half Rate Codec – Your phone uses a lower quality sound
but you should gain approx 30% more Talk Time

*#4720# Deactivate Half Rate Codec

2 *#0000# Displays your phones software version,

1st Line : SoftwareVersion,
2nd Line : Software ReleaseDate,
3rd Line : Compression Type

3 *#9999# Phones software v ersion if *#0000# does not work

4 *#06# For checking the International Mobile Equipment Identity (IMEI Number)

5 #pw+1234567890+1# Provider Lock Status.
(use the “*” button to obtain the “p,w” and “+” symbols)

6 #pw+1234567890+2# Network Lock Status.
(use the “*” button to obtain the “p,w” and “+” symbols)

7 #pw+1234567890+3# Country Lock Status.
(use the “*” button to obtain the “p,w” and “+” symbols)

8 #pw+1234567890+4# SIM Card Lock Status.
(use the “*” button to obtain the “p,w” and “+” symbols)

9 *#147# (vodafone) this lets you know who called you last *#1471# Last call (Only vodofone)

10 *#21# Allows you to check the number that “All Calls” are diverted To

11 *#2640# Displays security code in use

12 *#30# Lets you see the private number

13 *#43# Allows you to check the “Call Waiting” status of your phone.

14 *#61# Allows you to check the number that “On No Reply” calls are diverted to

15 *#62# Allows you to check the number that “Divert If Unrea chable(no service)” calls are diverted to

16 *#67# Allows you to check the number that “On Busy Calls” are diverted to

17 *#67705646# Removes operator logo on 3310 & 3330

18 *#73# Reset phone timers and game scores

19 *#746025625# Displays the SIM Clock status, if your phone supports this power saving feature
“SIM Clock Stop Allowed”,it means you will get the best standby time possible

20 *#7760# Manufactures code

21 *#7780# Restorefa ctory settings

22 *#8110# Software version for the nokia 8110

23 *#92702689# (to rember *#WAR0ANTY#)

Displays –

1.Serial Number,
2.Date Made
3.Purchase Date,
4.Date of lastrepair (0000 for no repairs),
5.Transfer UserData.

To exit this mode-you need to switch your phone off then on again

24 *#94870345123456789# Deactivate the PWM-Mem

25 **21*number# Turn on “All Calls” diverting to the phone number entered

26 **61*number# Turn on “No Reply” diverting to the phone number entered

27 **67*number# Turn on “On Busy” diverting to the phone number entered

28 12345 This is the default security code press and hold # Lets you switch between lines

NOKIA
Nokia Universal Codes
Code Description :
These Nokia codes will work on most Nokia Mobile Phones

(1) *3370# Activate Enhanced Full Rate Codec (EFR) – Your phone uses the best sound quality but talk time is

reduced my approx. 5%

(2) #3370# Deactivate Enhanced Full Rate Codec (EFR) OR *3370#

(3) *#4720# Activate Half Rate Codec – Your phone uses a lower quality sound but you should gain approx 30%

more Talk Time.

(4) *#4720# Deactivate Half Rate Codec.

(5) *#0000# Displays your phones software version, 1st Line : Software Version, 2nd Line : Software Release

Date, 3rd Line : Compression Type.

(6) *#9999# Phones software version if *#0000# does not work.

(7) *#06# For checking the International Mobile Equipment Identity (IMEI Number).

(8) #pw+1234567890+1# Provider Lock Status. (use the “*” button to obtain the “p,w”
and “+” symbols).

(9) #pw+1234567890+2# Network Lock Status. (use the “*” button to obtain the “p,w”
and “+” symbols).

(10) #pw+1234567890+3# Country Lock Status. (use the “*” button to obtain the “p,w”
and “+” symbols).

(11) #pw+1234567890+4# SIM Card Lock Status. (use the “*” button to obtain the “p,w” Go to Top
and “+” symbols).

(12) *#147# (vodafone) this lets you know who called you last.

(13) *#1471# Last call (Only vodofone).

(14) *#21# Allows you to check the number that “All Calls” are diverted to

(15) *#2640# Displays security code in use.

(16) *#30# Lets you see the private number.

(17) *#43# Allows you to check the “Call Waiting” status of your phone.

(18) *#61# Allows you to check the number that “On No Reply” calls are diverted to.

(19) *#62# Allows you to check the number that “Divert If Unreachable (no service)” calls
are diverted to.

(20) *#67# Allows you to check the number that “On Busy Calls” are diverted to.

(21) *#67705646# Removes operator logo on 3310 & 3330.

(22) *#73# Reset phone timers and game scores.

(23) *#746025625# Displays the SIM Clock status, if your phone supports this power saving feature “SIM Clock Stop

Allowed”, it means you will get the best standby time possible.

(24) *#7760# Manufactures code.

(25) *#7780# Restore factory settings.

(26) *#8110# Software version for the nokia 8110.

Go to Top

(27) *#92702689# Displays – 1.Serial Number, 2.Date Made, 3.Purchase Date, 4.Date of last repair (0000 for no

repairs), 5.Transfer User Data. To exit this mode you need to switch your phone off then on again. ( Favourite )

(28) *#94870345123456789# Deactivate the PWM-Mem.

(29) **21*number# Turn on “All Calls” diverting to the phone number entered.

(30) **61*number# Turn on “No Reply” diverting to the phone number entered.

(31) **67*number# Turn on “On Busy” diverting to the phone number entered.

(32) 12345 This is the default security code.

press and hold # Lets you switch between lines

NOKIA5110/5120/5130/5190

Go to Top
IMEI number: * # 0 6 #
Software version: * # 0 0 0 0 #
Simlock info: * # 9 2 7 0 2 6 8 9 #
Enhanced Full Rate: * 3 3 7 0 # [ # 3 3 7 0 # off]
Half Rate: * 4 7 2 0 #
Provider lock status: #pw+1234567890+1
Network lock status #pw+1234567890+2
Provider lock status: #pw+1234567890+3
SimCard lock status: #pw+1234567890+4
NOKIA 6110/6120/6130/6150/6190
IMEI number: * # 0 6 #
Software version: * # 0 0 0 0 #
Simlock info: * # 9 2 7 0 2 6 8 9 #
Enhanced Full Rate: * 3 3 7 0 # [ # 3 3 7 0 # off]
Half Rate: * 4 7 2 0 #

NOKIA3110

Go to Top
IMEI number: * # 0 6 #
Software version: * # 0 0 0 0 # or * # 9 9 9 9 # or * # 3 1 1 0 #
Simlock info: * # 9 2 7 0 2 6 8 9 #
NOKIA 3330
*#06#
This will show your warranty details *#92702689#
*3370#
Basically increases the quality of calling sound, but decreases battery length.
#3370#
Deactivates the above
*#0000#
Shows your software version
*#746025625#This shows if your phone will allow sim clock stoppage
*4370#
Half Rate Codec activation. It will automatically restart
#4370#
Half Rate Codec deactivation. It will automatically restart
Restore Factory Settings
To do this simply use this code *#7780#
Manufacturer Info
Date of Manufacturing *#3283#
*3001#12345# (TDMA phones only)

This will put your phone into programming mode, and you’ll be presented with the programming menu.
2) Select “NAM1”
3) Select “PSID/RSID”
4) Select “P/RSID 1”
Note: Any of the P/RSIDs will work
5) Select “System Type” and set it to Private
6) Select “PSID/RSID” and set it to 1
7) Select “Connected System ID”
Note: Enter your System ID for Cantel, which is 16401 or 16423. If you don’t know yours,
ask your local dealer for it.
8) Select “Alpha Tag”
9) Enter a new tag, then press OK
10) Select “Operator Code (SOC)” and set it to 2050
11) Select “Country Code” and set it to 302 for Canada, and 310 for the US.
12) Power down the phone and power it back on again
ISDN Code
To check the ISDN number on your Nokia use this code *#92772689#

Ericsson Go to Top
Ericson T65

*#05# Fake Insert puk screen Press no to exit

Ericsson T20
MENU tecnichal Info
[type] >*<<*<*

Displays :
1] Info service
1] Info SW
2] Info hardware
3] SIMlock
4]setup

2] Service setup
1] Contrast

3]Service Test
1] Display
2]Leds
3]Keyboard
4] ringer
5] Vibration
6]Headset
7] Microphone
8]Clock
4] Names List

MENU info
[Type] >*<<**<
Network and Subnetwork : NCK and NSCK

Ericsson T28

Go to Top
>*<<*<* menu Tecnichal info
SW vers. and name list
>*<<**< menu Personal Info
Network and Subnetwork : NCK and NSCK
< and > are the right and left menu’s keys
Ericsson T18s/T10/A1018s
>*<<*<* software
CXC125065 Internal product code
PRG
970715 1515 Software version and SW rev.
<* CLR <><**
>*<<*<*> Displays texts and messages in the phone
It will be displayed ” TEXT ” then push YES
< and > are the right and left menu’s keys
!!!><**
Control /Enable SIM Lock!!!
Ericsson R310

Go to Top

Technical Info : >*<<*<*
Options :
1) service Info
info Software
Simlock
Configuration

2) Service Test
Display
Led/Illumination
Keyboard
ringer
Vibration
Headset
Microphone
Clock

3)Text’s name List
Info personal : >*<<**<

SIM Locking ( 8 digits’ code ) ( it could harm your phone )
1) Network
2) Subnetwork
3) SP
4) Corporate

Siemens

Siemens C25

Go to Top
IMEI number: * # 0 6 #
Software version: put off sim card and enter: : * # 0 6 # and press LONG KEY
Bonus screen: in phone booke: + 1 2 0 2 2 2 4 3 1 2 1

Bosch

IMEI Number: * # 0 6 #
Dafault Language: * # 0 0 0 0 #
Net Monitor: * # 3 2 6 2 2 5 5 * 8 3 7 8 #

Alcatel

IMEI number: * # 0 6 #
Software version: * # 0 6 #
Net Monitor: 0 0 0 0 0 0 *

Samsung

Samsung SGH600/2100DB

Go to Top
IMEI number: * # 0 6 #
Software version: * # 9 9 9 9 # albo * # 0 8 3 7 #
Net Monitor: * # 0 3 2 4 #
Chaning LCD contrast: * # 0 5 2 3 #
Memory info: * # 0 3 7 7 # albo * # 0 2 4 6 #
Reset pamieci (SIMLOCK`a removing!!!): *2767*3855#
Reset pamieci CUSTOM: *2767*2878#
Battery state: * # 9 9 9 8 * 2 2 8 #
Alarm beeper: *#9998*289#
Vibra test: *#9998*842#
.:: Dancall ::.
IMEI number: * # 0 6 #
Software version: * # 9 9 9 9 #

Philips

*#3333*# Displays the blocking list.
*#7489*# Displays the security code.
*#06# Displays the IMEI number.
*#8377*# Displays the SW info.

Panasonic

Panasonic gd90 gd93

Go to Top
*#9999# SW – Type the code on switch on , during network seek
-Vers. SW and production code
Enable ringing and vibration contemporarily
Enable vibration with # then increase volume with “tone menu ”
Panasonic gd70
*#9999# SW – Type the code on switch on , during network seek
-Vers. SW and production code
Enable ringing and vibration contemporarily
Enable vibration with # then increase volume with “tone menu ”

Acer

Acer V 750

*#400# Display Adc/ Set Cal-Value –
*#402# Set LCD Contrast
*#403# Display Errors Info
*#300# Display Info Hw & Sw
*#301# Menu Test
*#302# Menu Acoustics
*#303# (Settings saved) Set English language?
*#307# Menu Engineering
*#311# Reset Phone Code – [ Also reset Security Codes ! ]
*#330# (Execute not success) [ unknown ]
*#331# (Service deactivated) [ unknown ]
*#332# (Service unavailable)[ unknown ]
*#333# (Execute not success)[ unknown ]
*#351# (Service unavailable) [ unknown ]
*#360# (Invalid input)[ unknown ]
*#361# (Invalid input) [ unknown ]
*#362# (Invalid input) [ unknown ]
*#363# (Invalid input) [ unknown ]

Genie
Genie DB

Go to Top

*#06# IMEI.
*#2254*# Near Cell Mode.

For every received BTS will be displayed :
Current channel and 2 channel levels

*#06# IMEI
*#2558# time of network connection ( D/H/M )
*#2562# Fores reconnection to network
!!!*#7489# Dispalys and modify phones’ security code!!!
!!!*#3377# SIM lock information !!!
*#7378# SIM card Informations : supported phase name and tipe
*#7693# Enable/disable “Sleep Mode”
*#8463# State of “Sleep Mode”
*#2255# Debug Call Mode enable/disable
*#3333*# Displays the blocking list.
*#7489*# Displays the security code
*#06# Displays the IMEI number
*#8377*# Displays the SW info.

NEC

NEC db2000

Go to Top
*#2820# software vers.
IMEI *#06#
Reset *73738# (send?)
SP Lock info:
* # 3210 # (send?)
Network barring info : *#8140# (send?)
( it could harm your phone )
SIM lock it could harm your phone )
*#4960 # (send?) -Inquiry * 4960 * password * password # (send?) lock
#4960* password # (send?) unlock
[password] [8 digits]
Net Lock
*#7320# (send?) -Inquiry * 7320 * password * password # (send?) lock
#7320* password # (send?) unlock
[password] [ 8 digits]
Net Lock 2:
*#2220# (invio) – Inquiry * 2220 * password * password # (send?) lock
#2220* password # (invio?)unlock
[password] [8 digits]
Unlock subnetwork
*#1110# (send?) – inquiry * 1110 * password * password # (send?) lock
#1110* password # (send?) unlock
[password] [n� 8 cifre]
( it could harm your phone )
.:: Trium ::.

Trium Geo/Geo @ – Astral – Cosmo -Aria

Enter the menu and type *
A new menu will be displayed :
Application : SW version and battery’s voltage

Trium Galaxy
Push * and type 5806: Production date and SW version

Telit
Telit GM 810

Go to Top
MONITOR – technical menu – : type ++++ and push OK.
Adiacent cells list : # and *
Now if you push OK the phone displays battery ‘ s voltage and temperature
.:: Sagem ::.
Sagem MC959/940
Select commands’ menu and push *
Displays a new menu’ :
Appli : software vers. and battery’s voltage
Eprom
Sim Lock
Test LCD: display test , green/red and vibration
Sagem MC920

Select commands’ menu and push *
Displays 5 new menus :

1 APPLI
VERSION ( SW)
BATTERY (voltage )
2 PROM (IMEI)
3!!! SIM LOCK (10 digits code requested ) !!!
4- NETWORK (returns : OPTION NOT AVAILABLE)
5- TEST LCD
SYMBOL 1 (LCD)
SYMBOL 2 (test2 LCD)
BLACK (all icons and carachters displayed )
FOR PHOTO (welcome message and time )
VIBRATOR (vibration test )

Sony

Sony CMD Z5/J5

Go to Top
Vers. SW :
Without SIM , switch on phone and type l *#7353273#

Eprom

!!! Sim Lock [10 digits code ] ( it could harm your phone )
NETWORK : OPTION NOT AVAILABLE
Test LCD: display test of the green/red leds and vibration
Push * and type 4329 :enables/disables network monitor 1 (the same of MT35)
Push * and type 621342 :enables/disables network monitor 2
Push * and type 5807 : Serial Number Software Vers.
Push * and type 936505: IMEI — Software Vers.
TPush * and type 547 : Test serial Data Cable DISPLAYS :”Testmode”
Push * and type 362628: ISMI BLOCK (UNKNOWN)
Push * and type 476989: NS BLOCK (UNKNOWN)
Push * and type 482896:CP BLOCK (UNKNOWN)
Push * and type 787090: ? BLOCK (UNKNOWN)
Push * and type 787292 : block current network
!!! Push * and type 967678: SP LOCK!!!
Push * and type 850696:Warm Start ( ENABLE/DISABLE)
Push * and type 3926 : Swicth off phone
Push * and type 5806: Production date and SW version

Motorola

Motorola V3688

Go to Top
IMEI *#06#
Enhanced Full Rate Codec EFR
Enable EFR : [][][] 119 [] 1 [] OK.
disable EFR : [][][] 119 [] 0 [] OK
.:: Tips and Tricks ::.
Send an E-mail from your GSM

From your telephone you can send an email to whichever E-mail customer of the Internet network.

The e-mail will be sent to the maximum of within an hour from the reception.

The sended message will contain in luminosity the telephone number of the sender.

In order for sending e-mail, send an SMS with this syntax (always separated by spaces):

EMA name@domain text-of-your-email

Example: in order to send an email to john@doe.com, do the following:

EMA john@doe.com text-of-your-email

if your phone cant print @ replace it with a !

EMA johon!doe.com text-of-your-email

And then send this message to the folloving number: +39 338 8641732
Free SMS Center numbers

Go to Top

From your telephone you can send SMS messages of 160 char. max. to another GSM phone

Your message will be sent through an SMS Center (usually the one that gave your provider)

You pay a little fee depending of your provider, BUT YOU WILL HAVE TO PAY something

In order for sending SMS without paying anything, you got to change your SMS Center number with these one

+491722270300 or +358405202999 or +352021100003
Codes (that they dont tell you in the manual)

To check the IMEI (International Mobile Equipment Identity) type: *#06#

Information you get from the IMEI:
XXXXXX XX XXXXXX X
TAC FAC SNR SP

TAC = Type Approval Code (first 2 digits = country code).

FAC = Final Assembly Code (For Nokia phones FAC=10).

SNR = Serial Number.

SP = Spare (always SP=0).

To check the phone’s software (firmware revision information) type: *#0000# ( or for some phones outher then Nokia 61XX you

can try *#model nummber# ex. for 8110 *#8110#)

Information you can get from the phone’s software version:
V 3.14
28-11-97
NSE-3

1st line: Software version.
2nd line: The date of the software release.
3nd line: Phone type, .

Some versions and dates:

V 3.14 28/11/97

V4.33 11/03/98

V 4.73 22/04/98

V 5.24 14/9/98
Pin-Out Diagram for the 6110

Go to Top
1 – VIN CHARGER INPUT VOLTAGE 8.4V 0.8A
2 – CHRG CTRL CHARGER CONTROL PWM 32Khz
3 – XMIC MIC INPUT 60mV – 1V
4 – SGND SIGNAL GROUND
5 – XEAR EAR OUTPUT 80mV – 1V
6 – MBUS 9600 B/S
7 – FBUS_RX 9.6 – 230.4 KB/S
8 – FBUS_TX 9.6 – 230.4 KB/S
9 – L_GND CHARGER / LOGIC GND
Revealing Headphone and Car-Kit Menus

Think about this: If you do these tricks the new menus can not be erased after the procedure. But it’s not dangerous or

harmful for your phone

To enable the headset-function, you have to short-circuit the “3” and “4”. After a short time there is “Headset” on the

display Now, menu 3-6 is now enabled!

To enable the carkit-function you have to short-circuit the “4” and “5”. After a short time, “Car” is shown on the display

and the menu 3-7 is enabled!!
This Trick is for you how want to hear more then your supposed to ! Go to Top
If you short-circuit the left and the right contact with the middle contact (“3”, “6” and “9”) the Nokia Software hangs! The

profile “Headset” will be activated. Before you do this, just active the “auto call receive” function in the headphone

profile and set the ringing volume to “mute” Now you can use your phone for checking out what people are talking about in a

room. Place the phone somewhere stratidic and call your phone! The phone receives the call without ringing and you can listen

to what people are talking about! …..gr8…
Serial numbers on your 6110

For more info type: *#92702689#
The first screen gives you the serial and IMEI number.
Then there is the Date of Manufacture: ex. Made 1297
Then there is the Purchasing Date: ex. Purchasing Date 0298
Then there is the last Repair Date: ex. Repaired: 0000

Note: you must turn off the phone to exit after this test, because of the last function, “transfer user data” which doesn’t

work as “standard”….You can use this mode only to transfer all Calender, Profile and Callers Group Information to another

phone (eg. if you are replacing phone or configuring phones for use within your company or when a particular phone doesn’t

works correctly )
Activating and deactivating EFR and HFR, on your 6110

*3370# to activate Enhanced Full Rate – Makes calls sound better, but decreases the battery life by about 5%.

#3370# to deactivate Enhanced Full Rate

*4720# to activate Half Rate Mode – Drops call quality, but increases battery life by about 30%.

#4720# to deactivate Half Rate Mode

April 23, 2007 Posted by | Think.. | Leave a comment